Dom - zásadná hodnota majetku

Predstavujeme nový dom
Lenka 9

Nový dom Lenka 9

Výška splátky mesačne
482 Eur

Bližšie informácie je možné získať na osobnej schôdzke alebo na našich webových stránkach www.ekonomicke-stavby.sk